Bojovník 5/2022

Dvojtýždenník antifašistov prináša oficiálne vyhlásenia SZPB k najnovším udalostiam: k agresii RF proti Ukrajine,

Online-diskusia
8. marca 2022

Inštitút ASA a Klub Nového slova pozývajú na online-diskusiu „Akademici nie sú brigádnici“

Nie vojne!

Zjednotení za mier vyjadrujú solidárnosť s ukrajinských ľudom a ostro odsudzujú a nesúhlasia s neprijateľnou

Vojna nie je riešením!

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov vyjadruje ľútosť a zásadný nesúhlas s napadnutím Ukrajiny.

Kniháreň 2022 – február

Thomas Berry: Velké dílo | Michal Červeň: Banskoštiavnická vodohospodárska sústava | Rudiger

BOJOVNÍK 2/2022

Nové číslo dvojtýždenníka antifašistov venuje hlavnú pozornosť výzve SZPB na odstránenie názvu

Bojovník 24/2021

Na titulnej strane prináša parte Opustilo nás Múzeum SNP, v ktorom Braňo Ondruš

BOJOVNÍK 23/2021

V príhovore s titulkom Myslím si, že to je mier šéfredaktor Braňo Ondruš vysvetľuje svoj

BOJOVNÍK 22/2021

Hlavný článok šéfredaktora Braňa Ondruša s priliehavým názvom Ministerka klame poslancov približuje rozpravu

Z vašich ohlasov

Branislav Fábry: Sacharovova cena a sloboda myslenia v EurópeVážený pán, som profesor

Z vašich ohlasov

Petícia NECH JE SLOVENSKO POSLOM MIERU V SRDCI EURÓPY Miliardy na nezmyselné

Z vašich ohlasov

Ján Bábik: Encyklopédia pracovníkov Slobodného slovenského vysielača V. časť Vážený pán Bábik,

Z vašich ohlasov

Ad.: Peter Dolina: Pán minister Matovič,Plne podporujem a máte môj podpis. Vynikajúci

Dvojtýždenník BOJOVNÍK 18/2021

Najnovší Bojovník prináša obšírne spravodajstvo a komentár Braňa Ondruša o oslavách 77. výročia Povstania

Dvojtýždenník Bojovník 13/2021

Najnovšie, 13. číslo prináša úvodný článok s priliehavým titulkom Zakázaný Bojovník. Svojvoľné rozhodnutie

Kniháreň 2021 – jún

Michael Hauser: Doba přechodu. Tranzitivní ontologie a dílo Alaina Badioua | Jan

Trianon 101 Pozvánka

Trianon 101 Logo: Robert Paršo pre Spolok Martina Rázusa“.  Spomienka na Trianonskú

Kniháreň 2021 – máj

Martin Homza, Mária Miková, Milan Novotný: Študentský prológ k Nežnej revolúcii. Bratislava 16.

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525