Nejde „jen“ o slovenskou literární kulturu!

Portál Spolku slovenských spisovatelů zveřejnil otevřený dopis Výboru Národní rady Slovenské republiky pro kulturu a média a ministryni kultury Slovenské republiky, v němž se upozorňuje na fakt, že poprvé v historii Fond na podporu umění SR neudělil mnoha etablovaným a prestižním časopisům jakoukoli finanční dotaci. Jeho znění najde čtenář zde: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/otvoreny-list/

Z otevřeného dopisu vybíráme: […]  je nepochopiteľné, že Fond na podporu umenia (FPU), ktorého poslaním je podporiť práve hodnotové médiá, po prvý raz od novembra 1989 – ak rátame aj štátny program podpory kultúry ministerstva kultúry ako jeho predchodcu – nepridelil viacerým už etablovaným časopisom nijakú dotačnú podporu […] Toto konanie považujeme za alarmujúce a za varovný signál ohrozenia hodnotovej rozmanitosti a názorovej plurality […] súčasný Literárny týždenník […] má ako médium nadkonfesionálny a nadpolitický charakter a zverejňuje príspevky autorov rozličnej názorovej orientácie, šíri autentické hodnoty našej pôvodnej a kvalitnej prekladovej literatúry, prináša rozhovory a reportáže na aktuálne témy, recenzuje knižnú tvorbu, divadelné, operné, koncertné, filmové predstavenia, výtvarné výstavy, prezentuje diela našich klasických i súčasných maliarov, […] rehabilituje neprávom spochybňované historické osobnosti a udalosti. […] Dotyky ako celoštátny časopis SSS pre mladú literatúru a umenie takisto už vyše troch desaťročí podporuje mladých začínajúcich spisovateľov a umelcov. Od jeho vzniku v ňom publikovalo vyše 90 percent súčasných renomovaných spisovateľov mladšej a strednej generácie. V prípade zániku časopisu je existenčne ohrozený tlačený publikačný priestor na prezentáciu začínajúcich autorov. […] Z uvedených dôvodov považujeme nepridelenie dotácií spomínaným dnes už etablovaným literárno-umeleckým a kultúrno-spoločenským časopisom za úsilie ochromiť tvorbu a šírenie autentických hodnôt a neskreslenej informovanosti, ale aj likvidovať Spolok slovenských spisovateľov ako najstaršie a najpočetnejšie spisovateľské združenie na Slovensku a jeho médiá.“

Otevřený dopis podepsali, kromě předsedy Spolku slovenských spisovatelů a šéfredaktora dotyků Borise Brendzy a Štefana Cifry, šéfredaktora Literárneho týždennika, také mnohé osobnosti slovenského literárního, uměleckého, vědeckého, pedagogického a žurnalistického světa, včetně několika členů Unie českých spisovatelů.

Právě UČS dobře ví, co to znamená působit bez dotačních prostředků státu, z ministerstva kultury nebo i z jiných veřejných programů, jen s využitím prostředků soukromé Nadace 2000 na vydávání čtyřstránkového týdeníku Literatura-Kultura-Umění (dříve Obrys-Kmen) jako středeční přílohy Haló novin. Znamená to mj. i rezignaci na četné základní funkce spisovatelské organizace, jejichž rozsah a zabezpečení jsme mohli našim slovenským kolegům a partnerům jen závidět.

S tímto barbarstvím, hraničícím s kulturní genocidou, které bohužel překračuje řeku Moravu a stává se čímsi jako normalitou v prostoru bývalého Československa, se nikdo rozumný nemůže smířit.

Věra Beranová, Michal Černík, Michael Doubek, Alexej Mikulášek, Michal Polický, Jan Poláček, Radovan Rybák, František Sarna, Karel Sýs, Zdeněk Štefek, Stanislav Zeman

2. března 2022

(Celkovo 3 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter