Richard Sťahel

Ak chceme naďalej používať pojem „postkomunistická“ na krajiny na východ od bývalej

Vadí – nevadí…

Zdá sa, že niektorým ľuďom v princípe nevadí pobyt vojsk veľmocí na

Neoliberalizmom k refeudalizácii

Vydávať všetky zlyhania súčasného ústavného a politického systému Slovenska za dôsledok akejsi

Aspoň kúsok stratégie

Keď už sa nám rozbieha najväčšia operácia slovenskej armády od jej vzniku,

Esencia cynizmu a pokrytectva

Skupina vládnych poslancov opäť vytiahla do boja proti tridsať rokov neexistujúcemu režimu.

Bez diskusie niet demokracie

Zakladateľ prvej Československej republiky T. G. Masaryk opakovane zdôrazňoval, že podstatou demokracie

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525