Revolúcia zhora (ďalšia)

Ohlupovanie je najstrašnejšou zbraňou vládnucej triedy nového typu: nikdy doteraz v dejinách

Démoni demokracie

Propagátori ostrovov pozitívnej deviácie netušili, že globalizácia s našou spoločnosťou (aj s

Nebezpečná bezpečnosť

Mediálne a faktické je v neustálom napätí, protirečia si, svária sa a zacyklujú v hneve. Po

Revolúcia bez štebotu

Prežívame obdobie konzervatívnej revolúcie, ktorá znehybnila život v spoločnosti. Súčasnosť sa predstavuje na

Monokultúra bez autority

Feuerbach v predhovore k druhému vydaniu Podstaty kresťanstva píše, že naša doba bezpochyby

Čína na vzostupe

Vo štvrtok 8. júla 2021 bol v rezidencii veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky seminár

Odišiel Ľubomír Petrák

Mám chuť napísať petíciu a požiadať večnosť, aby nám vrátila Ľuba Petráka. Dôvodov

Končí sa prechodné obdobie?

Žiadna zo skutočne závažných udalostí minulého storočia nebola dopredu analytikmi ohlásená. Všetky

Za Michalom Suchým

Dňa 10. októbra 2020 nás opustil filozof Michal Suchý. Narodil sa v roku

Naša podlžnosť

Ako sme už uviedli, 24. septembra 2019, v deň 75. výročia, sme si

Čínskemu ľudu k výročiu

V dejinách politického myslenia, keď sa hovorí o civilizačných okruhoch, o civilizáciách, charakterizujú už aj

Žil svoju filozofiu

Takto priliehavo priblížila pôsobenie a tvorbu profesora Milana Zigu spisovateľka a kolegyňa z Katedry

Za Václavom Černíkom

Vo veku 86 rokov nás 13. októbra opustil prof. PhDr. Václav Černík,

Útecha z politiky

Okrem známych charakteristík Bondyho diela a tvorby, ako filozof, básnik, spisovateľ, ale aj

Liečba Šmajsom

Ak si neporadíme so svojou kultúrou, so samými sebou, prestaneme byť ľuďmi.

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525