Svet ideí v pohybe: Podvojný svet Petra Druláka

V slovníku slovenského jazyka sa dozvedáme, že podvojnosť je opak monizmu. Peter Drulák v prológu svojej knihy Podvojný svet píše, že žijeme vo svete, ktorý vyznáva jedného Boha s jednou pravdou a ťažko sa zmierujeme s tým, že tých bohov i právd mohlo byť viac. Západná civilizácia, ktorá sa globalizovala, ktorá so sebou nesie storočie rozumu, vedy, pokroku, tolerancie, ateizmu, liberalizmu či socializmu, preto, či práve preto, zostáva monoteistickou. Náboženský monoteizmus zažíva renesanciu u moslimských susedov Európy a predstavuje silu u amerických evangelikánov, ale ani jeden, ani druhý nedobyl svet. To dokázal premenený monoteizmus, ktorý zamenil Boha za trh a ľudstvo, uctieva ho nákupmi, humanitárnymi vojnami a demonštráciami. To je súčasný globalizovaný liberalizmus. Tento monoteizmus odmieta mýty, ale na mýte stavia, považuje ho za pravé poznanie. Spoločného menovateľa poznáme všetci, je to trh a individualizované ľudské práva. Je to cesta ku koncu dejín, bez Boha, ale s abstraktným rozumom, ide o univerzálny ideál, ktorý neznesie alternatívu.

Petr Drulák: Podvojný svět
Academia 2022, 328 strán

Po tomto úvode, s týmito citovanými slovami Petra Druláka prichádza konštatovanie, ktoré sa s nebývalou rezonanciou ozýva čoraz hlasnejšie a hlasnejšie: aj táto forma monoteizmu sa vyčerpala. Stačí sa pozerať, ako rastie vôkol nás neznášanlivosť, intolerancia atď. Nie je to nič nového, ale možnosť nových krutých stretov monoteizmov tak ako v minulosti ani teraz neskončila. A možno ich ani odvrátiť nedokážeme. Ale dôležitejšia je nasledujúca poznámka Petra Druláka. Na monoteizmus a liberalizmus nemáme nazerať ako večných škodcov. Oprieť sa môžeme o mýtus prepojenej podvojnosti, čo je obsahom jeho knihy. Nie je to dualizmus dobra a zla, ale bytostná prepojenosť síl vzájomne sa rešpektujúcich a vylučujúcich diktát jedného z princípov. Petrovi Drulákovi ide o iný pohľad na svet, ako je ponuka monoteizmu. Stavia na kolektívnu pamäť, plod základnej životnej skúsenosti ľudí, ktorá môže byť imúnna pred dogmami monoteizmu. V politike sú to výstrelky globalizovaného liberalizmu, ktoré autor manifestuje na neschopnosti dnešných inštitúcií tieto excesy naprávať: ľavicový populizmus je proti expanzii trhu, pravicový proti inflácii najrôznejších ľudských práv. Podvojné politické myslenie môže ponúknuť pred antagonistickými súbojmi protikladných síl demokratickú predstavu protikladov, ktoré sú prekonávané vnútorným prepojením a striedaním a nemusia viesť k občianskej vojne. Prvá kapitola knihy je venovaná kritike monoteizmu. Druhá explanácii prepojenej podvojnosti a tretia Európe a Česku.

Kniha hľadá recepty na bolesti doby, ktoré už nik nespochybňuje. Peter Drulák na rozdiel od mnohých iných však ponúka aj odpovede. Siahol do arzenálu dejín politického myslenia, v ktorých našiel nielen intuície, ale aj inšpirácie. Nekupuje takpovediac hotový produkt, ale hľadá prienik do životnej situácie dneška politicky i analyticky zároveň. Často sa odvoláva na C. G. Junga, ale aj na geniálneho D. Třešíka či popraveného Záviša Kalandru s témou českého pohanstva. Vecne sa pozrie na Benoista a rovnako na Micheaua s ktorým zdieľa iný pohľad na ľavicu, než aký ponúka dnešný diskurz napríklad aj na Slovensku. Časti knihy venované stredoveku či čínskemu mysleniu na príklade Julienovej analýzy I-ťingu sú inštruktážou pred zjednodušenými analógiami. Aj Egon Bondy počas bratislavského pobytu v Postpríbehu odmietol akékoľvek „substančné asociácie“ a akceptoval jin-jangovú pozíciu, povedzme ako jednotu protikladov. Drulák podobne ako Bondy prijíma „vnútorné napätie“, ktoré je u nás, v našej mediteránnej tradícii vyššie než v inej tradícii. Napríklad napätie medzi láskou a prekliatím, nadšením a zúfalstvom, medzi vďačnosťou a preklínaním môže vytvoriť mnoho plodného, hoci dnes sa prejavuje v obludne pervertovanej podobe kapitalistického systému, ako tvrdil Bondy. Bondy však rekapituloval a Drulák tu a teraz analyzuje a postupuje ďalej. Ukazuje to na českej podvojnosti, ktorej rozumie. České intelektuálne prostredie formuje v súčasnosti disentom inšpirovaná odnož ideológie. Charakterizuje ju ekonomický univerzalizmus, ľudsko-právny atlantizmus, antikomunizmus, antinacionalizmus a kult osobnosti Václava Havla. Každý prvok tejto pražskej ideológie podrobuje Peter Drulák pohľadu kritickej podvojnosti. Mimochodom, tu sa zhoduje s Bondym, ktorý vnímal po roku 1989 aktivity agresívneho nemectva. Víťazný liberalizmus so svojou internacionalizačnou stratégiou likviduje námietky voči privatizácii a českému postaveniu na európskej periférii. Hľadať analógie k slovenskej situácii je zbytočné.

Ale ako ďalej? Peter Drulák sa vracia k prepojenej podvojnosti, spojenia nádychu a výdychu, dňa a noci, zimy a tepla, muža a ženy. Protiklad možno prekonať, ako sa o to pokúša každý monoteizmus, ale nikdy nesmie byť prekonaný, lebo tým by bol prekonaný život, ako sa deje dnes. Došlo k umŕtveniu ľudstva i planéty a monoteistická kamufláž to nevyrieši. Svet sa mení a mení sa aj teória. Politicky myslieť si žiada myslieť politiku, myslieť dejiny. Pre súčasnú Európu si musíme urobiť dejiny Prijmeme jej pragmatické vymedzenie nejakým spoločným trhom, alebo geopolitickými záujmami? K tomu však nejde urobiť dejiny, rozhorčil sa Dušan Třeštík.

Rozpoltená podvojnosť je aj v našom politickom bytí dnes, stačí pripomenúť Alexandra Dubčeka a Gustáva Husáka. Hádam ju zvládneme prepojiť. Peter Drulák ponúka recept ako myslieť politiku dnes bez pátosu, ale s odvahou. Pozýva nás premýšľať politiku z hľadiska prepojenej podvojnosti. V súčasnosti sme sa ocitli v objatí liberálneho aktivizmu, ktorý však považuje racionalitu za druh represie. To nás oslabuje, tvrdí I. Budil v súboji s inými civilizačnými okruhmi. V epilógu svojej knihy Globálne dejiny a postliberálna spoločnosť si I. Budil zobral na pomoc nemeckého básnika Heinricha Heineho, ktorý hovoril Francúzom, aby nikdy nepodceňovali silu ideí. Myšlienka je dušou, ktorá nám nedá pokoj, dokiaľ nám nedáva telo, dokiaľ ju nedovedieme k zmyslovému zjavu. Potrebujeme nový typ jazyka, ktorý nebude obyčajnou imitáciou ideologickej rétoriky minulosti dodal I. Budil. Podvojný svet Petra Druláka sa o to pokúsil. Svet ideí sa dal do pohybu.

Tešíme sa na stretnutia s profesorom Drulákom na kluboch Nového slova a Inštitútu ASA.

(Celkovo 220 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter