Vtedy vo Východnej

Podujatie zrodené – bez nadsádzky – z čírej z lásky ku svojeti

Výtečne o výtečníkoch

Z knižnej poličky: Samuel Brečka: Výtečníci breznianski z druhej polovice 19. storočia

V Suchohrade
Leopolda Podstupku

Termínom nebol tento deň nijako výnimočný. Zážitkom – jednoznačne. Nádherne slnečné sobotné

Za Máriou Spoločníkovou

A svet je zase chudobnejší. V požehnanom veku nedožitých 95. narodenín ho opustila skvelá

Za Jurajom Kubánkom

JURAJ KUBÁNKA * 31. 10. 1928 Turie pri Žiline † 19. 7.

Stretnutie s otcom

Cintorín sovietskych vojakov v Štúrove je uprostred mesta. Slávnostný, tichý a trošku zadumaný, rovnako

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525