Vtedy vo Východnej

Dňa 5. júla 1953 bola nedeľa a provizórne javisko v provizórnom amfiteátri ovládol na úvod i záver podujatia najmladší tanečník, vynikajúci Janko Petrenka. Mal iba šesť rokov, ale bol už platným členom folklórnej skupiny (najstaršej na Slovensku) Kriváň z Východnej. Dobová tlač zaznamenala, že na záver podujatia tancoval s takou chuťou, že ani skončiť neplánoval. Vyriešil to až harmonikár, ktorý prestal hrať… Janko Petrenka bol prekvapením, niečím ako „bonusom“, lebo približne 2,5 až 5 tisíc divákov, ktorí merali cestu do cieľa, sa o ňom dozvedeli až na mieste; o súboroch z Východnej, Važca, Štrby, Liptovskej Tepličky, Sihelného, Troch Sliačov a Hladovky však už vedeli vopred a chceli vidieť ich vystúpenie.

V prvej polovici 50. rokov bol folklór a všetko, čo s ním súviselo, nesmierne populárny. Členovia SĽUK-u alebo Lúčnice boli tým, čo by sme dnes nazvali  hviezdami šoubiznisu v tom najlepšom slova zmysle. Keď som sa pred niekoľkými rokmi venovala téme založenia Folklórneho festivalu Východná, žasla som nad obrovským nadšením, ktoré ho sprevádzalo. Bolo také hlboké a „láska ku svojeti“, ako to neskôr pomenoval jeden z autorov myšlienky festivalu Ján Petrenka st., bola taká intenzívna, že pred ňou všetko muselo ustúpiť. Všetky problémy boli vo vidine cieľa – zorganizovať na Slovensku podujatie po vzore Celoštátneho folklórneho festivalu v Strážnici – riešiteľné a zvládnuteľné a viacerí ľudia neľutovali nič, čo mohli pre budúci festival urobiť.

Nadšenie účastníkov, divákov a organizátorov Národopisných slávností vo Východnej 5. júla 1953, teda pred 70 rokmi, ktoré zorganizoval Miestny národný výbor vo Východnej pravdepodobne v spolupráci s Osvetovou besedou Východná, ovplyvnil zásadne celú slovenskú kultúru: prvý ročník slávností položil základ, na ktorom vyrástol dnešný Folklórny festival Východná. Bol prvým, a preto sa stal aj vzorom pre všetky ďalšie festivaly tohto druhu na Slovensku.

Východná 1953, prvý ročník slávností, hrá miestna dychovka

V týchto dňoch, keď od založenia vzácnej tradície uplynie 70 rokov, by som opäť chcela vzdať hold dvom ľuďom, o ktorých málokto vie a ktorých mená sa akosi „rozplynuli“ vo všeobecnom označení „členovia východnianskej folklórnej skupiny Kriváň“. Boli to dvaja muži: Ján Petrenka st., v čase sformulovania zámeru vedúci FS Kriváň a Martin Debnár-Šišiak, v tom čase predseda Miestneho národného výboru vo Východnej. A súčasne, áno, nadšení členovia folklórnej skupiny.

Fotografia časti 1. prípravného výboru; Ján Petrenka st. stojaci 2. sprava, Martin Debnár-Šišiak stojaci 1. sprava; fotografia bola zhotovená s istým časovým odstupom od roku 1953

Aby sme vystopovali zrod myšlienky, musíme sa vrátiť o rok späť.

V Strážnici sa milovníci folklóru z celého Československa stretávali od roku 1946, ale to, čo rozhodlo aj o festivale vo Východnej, sa tam udialo v roku 1952 – bol to mimoriadny, ale absolútne výnimočný úspech folklórnej skupiny Kriváň. (Mimo iného aj vďaka malému tanečníkovi z úvodu tohto článku.) Niečo vyše 30 členov skupiny a muzikantov doslova „pobláznilo“ divákov aj organizátorov. Po jednom z vystúpení si publikum vyžiadalo okamžitý prídavok; Východňania sa stali „miláčikmi Strážnice“. Veľa som o tomto úspechu čítala – a časť z neho som v roku 2018 aj prežila a precítila. Ako? V Strážnici je totiž Národný ústav ľudovej kultúry s vynikajúcim fondom listinných dokumentov, grafických záznamov, zvukových i obrazových nahrávok. Tam som počula rozhlasový záznam parobského tanca v podaní folklórnej skupiny vo Východnej – a musím povedať, že dodnes ma pri spomienke premáha dojatie a naskakuje husia koža. Vo zvuku cítiť, ako sa tanec rozvíja a graduje, zapája sa publikum. Najprv opatrne, potom smelšie, hlasnejšie a energickejšie, až napokon prejde do nezadržateľného jasotu a burácania. Ak možno niečo nazvať ováciami, tak určite toto…

Strážnica 1952, vystúpenie folklórnej skupiny Kriváň z Východnej počas dňa, vpravo výborná cigánska kapela Kicarovcov, rovnako z Východnej

Zážitok z nebývalého úspechu bol, samozrejme, veľmi dôležitý, ale nebol kľúčový. Lebo svetská sláva, poľná tráva… Kľúčová bola láska k vlastnému národu a k tradíciám, akokoľvek pateticky to dnes znie. Silný emocionálny dojem z úžasného podujatia v Strážnici však prispel k tomu, že o vzniku FFV sa rozhodlo prakticky ešte v Strážnici. Malý tanečník Janko Petrenka, syn vedúceho skupiny Kriváň, si po rokoch spomína: „Pamätám si, ako na tráve sedel otec a Martin Debnár-Šišiak, obaja v krojoch. Nad nimi ešte ktosi stál. Neviem, kto to bol, ani čo vravel, nevybavujem si ani jeho tvár. Mal hnedé nohavice, čižmy a ešte mi utkvel v pamäti veľký, výrazný golier na košeli. Mne sa vtedy rátali iba tí, čo mali kroje, ostatní boli nevýrazní a nedôležití. A zrazu počujem, ako si otec a Martin Debnár-Šišiak vravia: Keď majú slávnosti tu, prečo by sme ich neurobili aj my vo Východnej?“

Spomienku malého chlapčaťa a rozprávaním odovzdávanú tradíciu v rodine Petrenkovcov som sa dlho pokúšala overiť z iných zdrojov, až som napokon mala opäť šťastie: Kronika festivalu, ktorý viedol iný vzácny človek Peter Švorc, uvádza, že na XV. ročníku FFV v roku 1968 boli oceňovaní tí, ktorí stáli pri zrode Východnej. Medzi nimi Ján Petrenka st., „…náčelník železničnej stanice vo Východnej; patrí medzi tvorcov myšlienky (…) usporiadať vo Východnej slávnosti podobne ako v Strážnici.“  

Srdcia divákov si na festivale v Strážnici 1952 získal 5-ročný Janko Petrenka; na snímke z dobovej tlače so sólistami Jozefom Majerčíkom (vľavo) a Michalom Lehotským. To, čo sa v mladosti naučil, v dospelosti zúročil ako popredný sólista-tanečník SĽUK-u.

Hneď po návrate sa Východňania dali do práce a asi prvé a najdôležitejšie, čo urobili, bolo získať na svoju stranu tých správnych spojencov. To istotne nebolo jednoduché, veď niektorí sa na zámer dívali tak, že „tancovať a zabávať sa treba za vlastné…“ Ale podujať sa na realizáciu takého veľkého zámeru bolo viac než dobrodružstvo. Východná nemala vôbec nič – ani javisko, ani amfiteáter, ani množstvu ľudí zodpovedajúce hygienické zariadenia, ani ubytovacie kapacity, ani peniaze, ani organizačný štáb, o programovom ani nehovoriac… skrátka, štartovala z ničoho. Jedna z pamätníčok roku 1953, Anna Lehotská: „So slávnosťami sa mi spája obraz žien, ktoré s malými deťmi na chrbtoch upravovali terén na prvé pódium…“ Drevo na stavbu zvážali domáci zo stanice do dediny na vlastných vozoch a s vlastným dobytkom. Organizáciu komplikoval fakt, že osobné autá vtedy ľudia nemali, nebolo telefonického spojenia, všetko bolo treba vybavovať osobne. A ešte sto ďalších rôznych problémov a ťažkostí.

Ale festival vo Východnej bol rok po návšteve skupiny Kriváň v Strážnici na svete. Skoro by som povedala, že niet takého veľkého klobúka, ktorý by sme mohli v úcte pred autormi myšlienky a organizátormi zložiť z hláv…

Sedemdesiat rokov neznamená rovnaký počet ročníkov festivalu, pretože tu i tam sa vyskytli nepriaznivé okolnosti. V tomto roku sa festival uskutočnil po 68. raz, čo, samozrejme, tiež stojí za pochvalné slovo. V množstve programov a podujatí sa však 70. výročiu založenia ušla len celkom malá zmienka v podobe informácie – Obecný úrad Východná, Folklórny festival Východná 1953 – 2023. Pravdepodobne výstava. Škoda, jednak je to pripomenutie dosť nevýrazné a jednak je areál festivalu a obecný úrad od seba dosť vzdialený, takže nepredpokladám, že by na úrad prúdili desiatky záujemcov.

Členky folklórnej skupiny Kriváň z Východnej (bez bližšieho datovania)

Na záver by som azda mala vysvetliť, prečo som pred všetkými inými „dobrými dušami“ festivalu dala prednosť práve Jánovi Petrenkovi st. a Martinovi Debnárovi-Šišiakovi. Po prvé preto, lebo v ich smelých túžbach sa festival zrodil a po druhé preto, lebo oni sami za svojho života nedbali na svoju slávu a uznanie a hoci celý život, pokiaľ len mohli a vládali, festivalu pomáhali, z jeho popredných funkcií ustúpili. A zároveň sa stala asi ani nie paradoxná, ale v nedokonalom ľudskom svete bežná vec: po rokoch, keď už festival nabral na sile, úspechu a sláve, keď už skúsenosti z prvých ročníkov neboli v pamäti ľudí také živé, pribudli „noví“ organizátori, zrodili sa „nové“ zásluhy. S čím korešponduje napr. aj to, že z kroniky Osvetovej besede vo Východnej sa nezachovali práve tie stránky, ktoré hovorili o prvom ročníku slávností – teda, oni sa zrejme zachovali, len boli niekedy neskôr viditeľne vytrhnuté… Niekto akoby chcel skutočný beh vecí trošku odsunúť do úzadia.

Pri štúdiu materiálov ma zaujala ešte jedna vec. V roku 1953 od konca II. svetovej vojny neprešlo ani desať rokov. Šťastie a radosť z ľudí, neuveriteľná energia, vkladaná do budovania nového a lepšieho sveta bola prítomná, hoci priamo nevyslovená, všade, vo všetkom, čo som čítala a študovala. Ani v prípade slávností vo Východnej nešlo o nič, čo by bolo „vnucované zhora“, nikto to nemal ani ako socialistický záväzok, ani ako stranícku úlohu. (A mimochodom, slávnosti vôbec nevznikli ako protiváha púte v Levoči, ako sa istý čas tradovalo.) Toto podujatie sa naozaj zrodilo z vnútorného želania, vnútornej energie a „z lásky ku svojeti“.

Dnes by som to pomenovala aj ako energiu mierového nadšenia a budovania. Bola to ohromná sila. Dúfam, že navždy a všade ostane silnejšia než energia vojnového ničenia.

Snímky: Archív FS Kriváň Východná, archív rodiny Petrenkovcov z Východnej, archív E. Gomolovej z Východnej

(Celkovo 165 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

One thought on “Vtedy vo Východnej

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter