Imro Fuhl
je niečo EXTRA

Moju knižnicu obohatila prekrásna a premúdra (nie premúdrelá!) kniha EXTRAKT s podtitulom Drobná publicistika

Dejiny a víno

V piatok 4. júna 2021 uplynulo 101 rokov od podpísania mierovej zmluvy

Košúty 1931 a dnešok

Tento rok 25. mája bolo 90 rokov od krvavého stretu medzi „zemerobotníkmi“

Stokrásy Slovenska

„Keď na prôčelí nášho časopisu, venovaného hlavne turistike, vytýčili sme heslo: ,‘Poznajme

Na Janka Bulíka nezabúdame

Petržalka, najmä obytný súbor Háje, ktorý zahŕňa Zrkadlový háj, Starý háj a

101 rokov slovenských

Najslávnejšie dni Slovenska – jeho zrodenie pred 101 rokmi – striedajú plynule

100 rokov Petržalky

Petržalka oslavuje 14. augusta 2019 100 rokov svojej existencie. V ten deň

Malý Slavín 2019

Pred pár dňami ste si našli na tejto stránke pozvánku na 27.

Zápasník o Slovensko

Na stránke Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave (hneď pod jej záhlavím

Bezúhonnosť

Čo je zaujímavé na poslednej fáze tejto kvázi súťaže pod titulkom Najväčší

Prototyp Slováka

Účasť M. R. Štefánika vo vrcholovej desiatke najväčších Slovákov nespochybňuje nikto. Je

Sacerdos turbulentus

Náhoda existuje! V predvečer 80. rokov od vyhlásenia Slovenského štátu z Hitlerovej

Euscorpius carpathicus

Spisovateľ Štefan Gráf napísal: noviny vždy musia štúrať. Prenesiem jeho výrok do

Slovak Carpathian Highwaymen

Konečne sme sa dočkali, najväčší Slovák prichádza… Vzhľadom na autorské práva zakanálovej

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525