Len nestrácať humor

Do očí bije arogantná povýšenosť, s akou nám podávajú nedomyslené nápady budúcej zázračnej

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525