Hloupost coby zákon

Konkrétní čísla o tom, jak velké jsou vojenské výdaje NATO a Ruska,

Zodpovednosť

Zmyslom reklamy (a volebné kampane sú reklamné kampane) nie je pomôcť konzumentovi

BANALITKY

Prečo nemáme na Slovensku spoľahlivú predpoveď počasia? Pretože všetky správy podliehajú cenzúre.

Citáty

Ak chceme naďalej používať pojem „postkomunistická“ na krajiny na východ od bývalej železnej opony, mali by sme byť dôslední a na väčšinu krajín na západ od bývalej železnej opony používať pojem „postkoloniálna“.

Richard Sťahel

Blogy a statusy

Všetky Blogy a statusy

ECHO ČITATEĽOV

Ad: Voľby ako mediálna pohroma
VÁCLAV PECKA
JÁN KOVÁČ
ZUZANA KUSÁ
JURAJ PURGAT

ECHO ČITATEĽOV

Ad: Za Amritom Mehtom
ETELA FARKAŠOVÁ
GABRIELA ROTHMAYEROVÁ

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525