Kirgizsko – slabé ohnivko?

Kirgizský prezident S. Žaparov, snažiac sa diverzifikovať kirgizské smerovanie a zjemniť vplyv

Astana – predvolebná aktualita

Podarí sa v predčasných prezidentských voľbách v Kazachstane vygenerovať dôstojného súpera súčasnému

Uzbek v Budapešti

Z pohľadu vnútornej politiky Uzbekistanu sa mnohé jeho hodnoty prekrývajú s historickými

Kazachstan – budúcnosť sa začína už dnes

Dve zásadné rozhodnutia posledných dní

Denazarbajevizácia – Step by Step

Sofiina voľba – lenže politika, ako obyčajne, vyhráva nad morálkou a pevným

Turkická trojka

Uzbekistan, Azerbajdžan a Turecko sa v Taškente dohodli, že budú koordinovať svoje

Diskusia uzavretá, Uzbekistan čaká referendum

Rozsiahla novelizácia Ústavy Uzbekistanu – rozhodne všeľudové hlasovanie

Zoči-voči, tentoraz: Taškent – Ašchabad

Bilaterálna spolupráca s presahom na celú Strednú Áziu

Kazašský rebel?

Prezident K.-Ž. Tokajev neočakávane „hviezdou“ Sanktpeterburgského ekonomického fóra

Stretnutie v Chive

Regionálna spolupráca ako nosný program stredoázijského smerovania

Turkménska deviatka

V tejto chvíli a v ďalšom texte nás budú zaujímať predčasné prezidentské voľby v Turkménsku.

Krvavé sonety z Moskvy

Zatiaľ čo historicky a kultúrne nedovzdelaná  aktuálna a plagiátorská moc brúsi kosy k útoku na

Kazach v Moskve

Len prednedávnom navštívil prezident Kazachstanu Kasym-Žomart Tokajev hlavné mesto Číny, kde rokoval

Kazach v Pekingu

Prezident Kazachstanu Kasym-Žomart Tokajev nehľadiac na to, že krajina je de facto

Naša história je oknom našej budúcnosti

Z košatých myšlienok českého filozofa a mysliteľa, preživšieho na protest finále svojej životnej dráhy v Bratislave, Egona Bondyho, sa na stránkach SLOVA raz objavilo:

Uzbecká cesta
(asi) k doživotiu

Novozvolený prezident Uzbekistanu Šavkat Mironovič Mirzijojev (Shavkat Miromonovich Mirziyoyev), pričom hovoríme o ostatných prezidentských

Koniec a nový začiatok

Pripomeňme si, že v roku 1991 – po niekoľkých rokoch agónie, ktorú „pevne“

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525