Drony prinášajú smrť

Bol letný večer 29. augusta 2012 a v jemenskej dedine Khašamir chystal

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525