Tridsaťtri ozbrojených konfliktov v roku 2022

Upozornenie! Správa o konfliktoch, ľudských právach a budovaní mieru (Alert! Report on conflicts, human rights and peacebuilding) predstavuje výročnú správu, ktorá poskytuje analýzu stavu sveta z hľadiska konfliktov a budovania mieru z troch perspektív: ozbrojené konflikty, sociálno-politické krízy a rodová agenda, mier a bezpečnosť. Spolu s Globálnym indexom mieru, ktorý má svoje silné, ale aj slabé stránky, ide o ďalší užitočný nástroj pre mierotvorcov.

Analýza najdôležitejších udalostí v roku 2022 a povahy, príčin, dynamiky, aktérov a dôsledkov hlavných ozbrojených konfliktov a sociálno-politických kríz, ktoré v súčasnosti existujú vo svete, umožňuje poskytnúť porovnateľný regionálny prehľad a identifikovať globálne trendy, ako aj rizikové faktory a prvky včasného varovania do budúcnosti.

Okrem toho správa identifikuje aj možnosti budovania mieru alebo príležitosti na zmiernenie, predchádzanie alebo riešenie konfliktov. V oboch prípadoch je jedným z hlavných cieľov tejto správy sprístupniť všetky informácie, analýzy a identifikáciu varovných faktorov a mierových príležitostí pre tých, ktorí prijímajú rozhodnutia, zasahujú do mierového riešenia konfliktov alebo zviditeľňujú mnohé situácie politického a sociálneho násilia vo svete v politickej, mediálnej alebo akademickej oblasti.

Táto správa poskytuje iný pohľad, najmä pokiaľ ide o analýzu sociálno-politických kríz vo svete a rodové otázky spojené s konfliktmi na celom svete. Identifikuje aj príležitosti na budovanie mieru a na znižovanie, predchádzanie a riešenie konfliktov.

Analýza, ktorú každoročne spracúva mierové výskumné centrum Škola kultúry mieru (Escola de Cultura de Pau – ECP; pri Autonómnej univerzite Barcelona – pozn. red.), je dobrým východiskom na zisťovanie poznatkov, porozumenia, obáv a túžob komunít, ktoré tieto ozbrojené konflikty zažívajú a trpia nimi vo svojom živote.

Podľa vyjadrení Patricie Simón, spisovateľky a novinárky, špecializujúcej sa na ľudské práva:  „Veľká časť politikov a médií globálneho Severu reagovala na ruskú inváziu na Ukrajinu pritvrdením militaristických a vojnových diskurzov a ignorovaním pacifizmu a kultúry mieru. V tomto kontexte je analýza Alert! o to cennejšia, že nám poskytuje nástroje na pochopenie a vysvetlenie toho, že konflikty nie sú nepredvídateľné prírodné javy, ale sú výsledkom príčin, aktérov a dynamiky, ktoré vytvorili násilie ešte pred ozbrojenou konfrontáciou. Robí to z feministickej a rodovej perspektívy, upozorňuje na riziká v každom kontexte, ale aj na príležitosti, takže okrem pochopenia cesty, ktorou sa treba uberať, aby sa tieto vojny skončili, sa naučíme, že budovanie, ochrana a starostlivosť o mier je každodennou úlohou pre všetkých a vyžaduje si sociálnu spravodlivosť.“

Niektoré z najdôležitejších záverov správy:

– V roku 2022 bolo zaznamenaných 33 ozbrojených konfliktov, čo je o niečo viac ako v predchádzajúcom roku. Väčšina ozbrojených konfliktov sa sústredila v Afrike (16) a Ázii (9), nasledoval Blízky východ (5), Európa (2) a Amerika (1).
– Prvýkrát za desať rokov tvorili ozbrojené konflikty vysokej intenzity viac ako polovicu (52 %) všetkých prípadov na celom svete.
– Ruská invázia na Ukrajinu zvýšila počet medzinárodných konfliktov (9 % z celkového počtu) v roku 2022, hoci väčšina ozbrojených konfliktov mala charakter internacionalizovaných vnútorných konfliktov (79 %).
– Ruská invázia na Ukrajinu vyvolala v roku 2022 jeden z dvoch medzinárodných ozbrojených konfliktov na svete, čím spustila násilie vysokej intenzity, vážnu humanitárnu krízu a globálne dôsledky v niekoľkých rôznych oblastiach, ako je napríklad celosvetový nárast cien palív a potravín a potravinová neistota.
– 30 % ozbrojených konfliktov v roku 2022 zaznamenalo vyššiu mieru násilia ako v predchádzajúcom roku.
– V súlade s trendom, zaznamenaným v predchádzajúcich obdobiach, sa v Afrike vyskytlo najviac ozbrojených konfliktov na svete. Na tomto kontinente bolo zaznamenaných 16 prípadov, čo predstavuje 49 % z celkového počtu, hoci percento prípadov vysokej intenzity sa mierne znížilo.
– Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) varoval pred rozvojom najväčšej globálnej potravinovej krízy v moderných dejinách, ktorú spôsobujú konflikty, klimatické šoky, hrozba globálnej recesie a stupňujúca sa globálna neistota.
– Počas roku 2022 bolo na celom svete nahlásených 108 sociálno-politických kríz. Tieto krízy sa sústredili najmä v Afrike (36) a Ázii a Tichomorí (33), zatiaľ čo zvyšok sa odohral v Amerike (16), Európe (12) a na Blízkom východe (11).
– Alert 2023! identifikuje päť príležitostí pre mier: v Etiópii; Venezuele; Kolumbii; Jemene a v súvislosti s podporou prevencie a dialógu.

Autorka je predsedníčkou OZ Zjednotení za mier

(Publikované na FB stránke OZ Zjednotení za mier za mier 30. júla 2023)

(Celkovo 218 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter