Základní příjem pro Gazu?

Text přednesen na webináři „Sociální soudržnost a evropský základním příjem“ 19. dubna

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525