Jozef Barry Barina

Spomienka na legendárnu legendu slovenskej bigbítovej hudby.

Dobrý ťah redakcie Slova

Hoci denník Právo má roky od Dunaja po Tatry dobrú distribúciu „moravskosliezskeho“

Moskovský novembrový týždeň

Film, o ktorom sa v Moskve najviac hovorí, vyvoláva najväčšiu pozornosť a je ruským kandidátom

Almanach Devín v Moskve po druhý raz

Spoločnosť Ľudovíta Štúra v Moskve s podporou Slovenského inštitútu v Moskve a Literárneho informačného centra v Bratislave

Vášeň písať

V roku 2009 sa stal literárnou pozoruhodnosťou román Vasilija Aksionova Utajená vášeň. Bol

Dejiny démonizácie Ruska

V nemeckojazyčných médiách sa udomácnilo a prevládlo negatívne vykresľovanie Ruska. Sto rokov od

Genscherovo svedectvo

Keď zomrel Hans Dietrich Genscher (21. marca 1927 – 31. marca 2016)

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525