Šampionát v zotročovaní

Na to, s akou intenzitou lídri západných štátov kritizujú úroveň ľudských práv

Ako rastie produktivita práce

Produktivita práce je pojem označujúci, koľko práce je nevyhnutné vynaložiť na vytvorenie

Kríza v turčianskej praxi

V akciovej spoločnosti Neografia Martin, ktorá zamestnáva do tisíc ľudí, prebehli už

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525