ECHO ČITATEĽOV

Ad: Slabá agentka, silný antiamerikanizmus
JURAJ HOCMAN

Milá Milka!

(Môj posledný list drahej priateľke
Milke Zimkovej)

Citáty

Kdo už konečně vyvrátí podezření, že marxismus měl pravdu?

Michael Hauser

Blogy a statusy

Všetky Blogy a statusy

mikulklob23 640

Ako to vidí…

… náš spolupracovník, známy karikaturista

ECHO ČITATEĽOV

Ad: Voľby ako mediálna pohroma
VÁCLAV PECKA
JÁN KOVÁČ
ZUZANA KUSÁ
JURAJ PURGAT

ECHO ČITATEĽOV

Ad: Za Amritom Mehtom
ETELA FARKAŠOVÁ
GABRIELA ROTHMAYEROVÁ

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525