Biškek a Moskva spoločne chránia mierové nebo

Zatiaľ čo sa v rámci ukrajinskej a globálnej dezinformačnej siete na Slovensku (ne)diskutuje o tom, že dochádza k likvidácii jedného systému Patriot (vraj neporaziteľného) za druhým, nikto si ani nevšimol inú zásadnú vec, ktorá sa dotýka Strednej Ázie a de facto celého postsovietského priestoru (pravda sa stala drahocennou vecou…).

Koncom júla 2022 prenikla na verejnosť informácia, že Moskva a Biškek spolu uvažujú o vytvorení zjednoteného – spoločného regionálneho systému protivzdušnej obrany.

Táto úvaha bola dňa 16. augusta 2022 zhmotnená do podpisu Dohody medzi Ruskou federáciou a Kirgizskou republikou o vytvorení Spoločného regionálneho systému protivzdušnej obrany (SRS PVO) Ruskej federácie a Kirgizskej republiky (Соглашение между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Киргизской Республики).[1]

Dokument v kirgizskej a ruskej jazykovej mutácii, obsahujúci 18 článkov, bol podpísaný v Moskve a ako iné dokumenty, je voľne dostupný na stránkach ruského ministerstva zahraničných vecí. Medzištátna dohoda bola podpísaná na päť rokov s automatickou prolongáciou na analogickú dobu, pokiaľ niektorá zo zmluvných strán nepožiada o jeho nepredĺženie. Dohoda má dve prílohy; veľmi dôležitá je príloha č. 1, ktorá spresňuje jednotlivé články dokumentu, resp. vysvetľuje jeho filozofiu. Dňa 29. mája 2023 podpísal prezident Ruskej federácie svoj výnos N 183-ФЗ[2] a rozhodol ním o ratifikácii spomenutej Dohody… zo dňa 16. augusta 2022. Tým je proces vytvorenia spoločného systému PVO Kirgizska a Ruskej federácie právne dokonaný.

Mapa: www.yandex.ru

Možno, že tu treba ešte spomenúť, že tento spoločný systém sa stáva významnou súčasťou systému PVO krajín Spoločenstva nezávislých štátov. A tiež treba vedieť, že rokovania Moskvy a Dušanbe o podobnom dokumente sú už vo finálnom štádiu.

Ciele SRS PVO

Hlavné úlohy spoločného systému protivzdušnej obrany Kirgizska a Ruskej federácie podľa prílohy k základnému dokumentu:
– organizovanie a uskutočňovanie spoločnej bojovej ochrany vzdušného priestoru;
– podpora bojového riadenia a koordinované vyzbrojenie spoločného systému na stabilnom rozvinutí zbraňových elementov, ktoré sú pripravené na okamžité použitie;
– zaistenie koordinácie s vojskami (silami), ktoré sa stávajú súčasťou PVO štátov – členov Spoločenstva nezávislých štátov v rámci priestoru kolektívnej bezpečnosti.

Tu treba pripomenúť, že spoločné akcie vojsk PVO bude koordinovať hlavný veliteľ Vzdušno-kozmických síl Ruskej federácie (Главное командование Воздушно-космических сил).[3] A treba spomenúť aj to, že Kirgizsko poskytne na obdobie funkčnosti Dohody… Ruskej federácii na realizáciu spoločnej PVO pozemok – celkom 5 hektárov. No a teraz si skúste spočítať, na základe otvorených zdrojov, koľko hektárov našej zeme obetovalo Slovensko v Kuchyni, na Sliači, na Oremovom Laze, na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave… na základe dokumentu, ktorý limituje suverenitu a de facto ho Slovensko nemôže vypovedať. Cítite ten rozdiel?

Úroveň demokracie podľa Freedom House

Stručná poznámka na záver. Freedom House (FH) opäť zverejnil svoj najnovší rating Nations in Transit 2023, rating úrovne demokracie v rámci 29 krajín strednej Európy, Balkánu a časti Eurázie (ktoré spája postsocialistická skúsenosť).[4]

Situácia úrovne demokracie sa v danom dokumente hodnotí v rámci sedembodového systému. Sedem bodov – najlepšie hodnotenie; jeden bod – najnižšie hodnotenie.

No, ale čo je najdôležitejšie: Po tom, čo sa krajiny Strednej Ázie začali emancipovať a formulujú svoju zahraničnú a geopolitickú orientáciu nie smerom na Washington, ale natvrdo na Peking, čiastočne na Ankaru a Teherán, pri plnej akceptácii Moskvy a nedali sa vtiahnuť do problému US avantúry na Ukrajine, kde sa sama Ukrajina stala obeťou, zrazu v rámci manipulácie verejnej mienky, vraj došlo k „zhoršeniu“stavu demokracie a „upevneniu“ autoritárnych režimov naprieč celou Strednou Áziou v roku 2023.

Vraj(!), ale čísla podľa Freedom House sú aktuálne nasledujúce:
Kirgizsko       – pokles z 1,75 bodu (2022) na tohtoročných 1,68 bodu;
Kazachstan    – z 1,36 na 1,32 bodu;
Uzbekistan    – z 1,25 na 1,21 bodu;
Tadžikistan   – z 1,11 na 1,04 bodu.
Poslednou krajinou je Turkménsko, ktoré má dlhodobo hodnotenie 1 bod, to znamená, že vraj neboli vystopované príznaky (akej?) demokracie.

V desaťročnej histórii takýchto hodnotení je vývoj v krajinách Strednej Ázie, podľa FH, bodovo nasledujúci:

Z bodovej oscilácie v jednotlivých krajinách vidno, že v časovej osi, keď boli krajiny „povoľnejšie“ voči USA, mali lepšie výsledky. Keď začali hovoriť o sebavedomejšej vnútornej a zahraničnej politike, keď urobili revíziu niektorých privatizačných krokov, tak boli zrazu výsledky horšie. Aj tak sa dá!

Pozrite si pre zaujímavosť aj, hoci to priamo nesúvisí s témou Strednej Ázie, hodnotenie úrovne demokracie na Slovensku podľa FH. Hoci je to paradoxné, počnúc rokom 2019 je evidentné, že bodové ocenenie má klesajúcu tendenciu. V roku 2019 si Slovensko zvolilo novú prezidentku a v roku 2020 po parlamentných voľbách nastúpila vláda, ktorá sa mala zapísať do učebníc dejepisu (čo sa aj v negatívnom garde stane). Počas vlády zlého Smeru a výkonu funkcie prezidenta Ivana Gašparoviča bolo skóre 5,43 (2013). Tohtoročný stav je 5,21, no a nezabúdajme, kto to takto hodnotí.  

Freedom House je americká mimovládna neziskovka, ktorá si za svoj cieľ o. i. dáva „obhajobu“ demokracie a každoročne zverejňuje výročné správy a je financovaná federálnou vládou USA. Kvadratúra kruhu.

(Autor je vysokoškolský učiteľ)

Súvisiace: Májová návšteva Moskvy – Noveslovo


[1] Plný text pozri: Двусторонние договоры – Министерство иностранных дел Российской Федерации (mid.ru)
[2] Text výnosu pozri: Федеральный закон от 29 мая 2023 г. № 183-ФЗ „О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Киргизской Республики“ (garant.ru)
[3] ВКС РФ 🔥 история, состав, структура, задачи, вооружение, праздник (army-today.ru)
[4] Rating pozri: NIT_2023_Digital.pdf (freedomhouse.org)

(Celkovo 327 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter