Leninovo politické dílo

Leninova politika se řídila principem univerzální rovnosti bez ohledu na státem udržovanou

Kunderova smrt

Kundera navzdory duchu doby učil své čtenáře myslet

Druhý život pražského jara

Společenská dynamika pražského jara byla mnohem vrstevnatější a otevřenější než dynamika pařížského

Michael Hauser

Kdo už konečně vyvrátí podezření, že marxismus měl pravdu? Michael Hauser

Michael Hauser

Antikomunizmus je pozoruhodná vec. Má politický dopad a pritom v zásade nemá nič

Doba přechodu

Proč nazývám současnou dobu  interregnum?   Zygmunt Bauman uveřejnil v roce 2012 shrnující

Soudobá levicová filosofie

Michael Hauser, český filozof, pedagóg, publicista a ľavicový aktivista, ktorý viackrát do roka

Návrat utópie

Liberální demokracie, pojistka alternativ Německý anarchista Gustav Landauer na začátku dvacátého století

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525