Vianočná dohoda

Sedemdesiate deviate výročie: Slovenská republika má zásadné či systémové nedostatky na všetkých

Staromaďarskí jurátori

Máme sa vraj ospravedlniť (požiadať o prepáčenie) a ďalej údajne máme aj odčiniť historickú

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525