Komu ide o Slovensko?

Relácia RTVS s týmto názvom by prekvitala, dokonca by mohla byť uvádzaná

Citáty

Sme svedkami drsnej ekonomickej vojny bohatých proti chudobným.

George Monbiot

Blogy a statusy

Všetky Blogy a statusy

ECHO ČITATEĽOV

Ad: Voľby ako mediálna pohroma
VÁCLAV PECKA
JÁN KOVÁČ
ZUZANA KUSÁ
JURAJ PURGAT

ECHO ČITATEĽOV

Ad: Za Amritom Mehtom
ETELA FARKAŠOVÁ
GABRIELA ROTHMAYEROVÁ

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525