Chudobnie Slovensko?

Podoby, príčiny a trendy vývoja chudoby na Slovensku v roku 2022 a

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525