Spor o slovenské dejiny

V atmosfére narastajúcej hystérie, paranoje a udavačstva, ktorá môže byť potenciálne veľmi nebezpečná, sa

Ponory pod penu

Rudolf Belan ako autor-osoba sa hneď na začiatku, na prvých stránkach svojej

Iluze a skutečnost listopadu 1989

Přesně podle očekávání se zmohli předsedové českých politických stran a stálí mainstreamoví hosté

Všetci Šrobárovi muži

MUDr. Vavro Šrobár patrí k nemnohým slovenským politikom, ktorí vedeli dlhodobo a vo významnej

Návrat k roku 1968

Pribudla kniha, pribudlo ďalšie svedectvo. Mám z toho radosť. Ďalší svedok píše

Nikdy nesmieme zabudnúť

Dňa 27. októbra v upravených reprezentačných priestoroch Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov slávnostne

História – matka múdrosti

S potešením som si pozrel príspevok o Clementisovi – no aj so sarkastickým úškrnom. Prečo

Max Weber na Slovensku

Nové slovo prebralo esej Petra Jemelku Bílá místa dějin naší filosofie. Musím

Čína na vzostupe

Vo štvrtok 8. júla 2021 bol v rezidencii veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky seminár

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525