Obeta na oltár politiky

Čo všetko je tzv. radový občan ochotný obetovať pre politiku? Zdanlivo jednoduchá

Veda rozpočtovou popoluškou

Slovenská akadémia vied predložila na verejnú oponentúru jedinečný dokument – Stratégiu rozvoja

Politika môže byť iná

Duchaplným názvom strany úspešného nováčika maďarskej politickej scény vedome titulkujeme glosu k

Malvíny, či Falklandy?

Falklandské ostrovy jsou malé, ale kvůli ropě geopoliticky zajímavé. Od jejich objevení

FAUST medzi Dobrom a Zlom

Po decembrovej premiére Mozartovej Čarovnej flauty, ktorej dali inscenátori detsky hravý tvar,

Svet postavený na klamstve

Tragické udalosti druhej svetovej vojny, ktoré v Čechách nabrali na obrátkach najmä

Časopis ako kniha

Aj tak by sa dal stručne charakterizovať Kino-Ikon s podtitulom Časopis pre

Karty na stôl!

Britský historik Tony Judt, ktorého text uverejňujeme v tomto čísle, odhaľuje, čo

Mimochodom

Polopravda o ľuďoch Pravdupovediac, vymyslieť slogan S ľuďmi a pre ľudí nie

Nezmyselné zhasínanie

Je to výborný nápad. Mali by to organizovať častejšie, napríklad každé tri

Lov v revíroch extrémistov

Na „spomienkových oslavách“ neofašistov 14. marca v Bratislave zaznelo mnoho urážlivých slov

Mlčanie slovenských jahniat

Kresťania si počas veľkonočných sviatkov pripomínajú kalváriu, umučenie a zmŕtvychvstanie Krista. Pritom

Falošná modla voľného trhu

Neverím komunistickým ideálom, ale som presvedčený, že ilúzia samospasiteľnosti viery vo voľný

Grécka dlhová odysea

Finančná kríza v Grécku a veľké rozpočtové deficity v Írsku, Portugalsku a

Veľkonočná súťaž

Redakcia Slovo vypisuje mimoriadnu veľkonočnú súťaž. Andrej Selecký z Banskej Bystrice nám

Slovo čitateľov

Podpultový tovar Mal som v úmysle kúpiť si Slovo v jednej predajni

Primátor išiel do sveta

Bratislavský primátor sa vybral na Medzinárodný veľtrh nehnuteľností a investičných príležitostí do

Dobre utajený barometer

Česko odolává krizi líp než průměr Evropy (HNIHNED.cz), BusinessEurope: ČR patří v

Mimochodom

Bacha na železničiarov Na Paliho Kapurkovú, veselú politickú stranu si treba dať

Mária Bátorová: Stred

III. – Ako môže byť niekto takýto hulvát? – vrešťala žena piskľavo

Hľadanie stredu

Literárna vedkyňa, germanistka, slavistka, spisovateľka a vysokoškolská pedagogička prof. PhDr. Mária Bátorová,

Naša súčasná kríza

Současným světem opět obchází strašidlo, tentokrát nepolitické, existenciální: vyhynutí člověka z jeho

Grécko za všetko nemôže

Horliví ochrancovia eura by Grécko z elitného menového klubu najradšej vypoklonkovali. Táto

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525