Tasmánia v mojej mysli

Anglosaská Austrália sa rada prezentuje v zahraničí domorodým umením

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525