1984

George Orwell vo svojom slávnom románe 1984 ponúkol okrem iného niekoľko veľmi

Vyšší princíp mravný?

Prirodzene, je veľmi lákavé využívať kvázi-morálnu argumentáciu a oháňať sa vyššími princípmi pri

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525