Kam kráčaš, agrokomplex?

Na danú tému zorganizoval v dňoch 16.- 17. mája 2017 seminár Slovenský zväz

Virtuálna pamäť Bratislavy

Aj zásluhou odborníkov z Univerzity Komenského v Bratislave (UK) získava Bratislava svoju virtuálnu pamäť.

Spravodlivosť pre Palestínu!

Viac ako 250 európskych organizácií, náboženských skupín, politických zoskupení a odborových organizácií

Cestujem sama

V utorok 20. mája o 20.00 hodine Kino Lumière uvedie film talianskej režisérky Marie

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525