Jaceňuk: Kozel zahradníkem dnes

„Na základě nového zákona zaměřeného na vymýcení korupčních praktik spojených s předchozím

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525