Dajme si rúška na oči

Za uplynulé tri desaťročia sme v našom európskom priestore nepochybne zaznamenali viditeľný technický

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525