Namiesto politikárčenia…

Po dlhom čase sa Progresívne Slovensko konečne dostalo do parlamentu. Predpokladal som, že z poslaneckých lavíc už nebudeme počúvať plytké reči, trápne hádky a nezmyslené obštrukcie. Od poslancov Progresívneho Slovenska som očakával tvorivý prístup, intelektuálnu snahu o zmenu. Predpokladal som, že diskusné príspevky budú ukážkou tvorivosti a nápaditých myšlienok. V polemike so Smerom som očakával intelektuálnu diskusiu a tým aj kvalitatívny posun v činnosti parlamentu.

Progresívci ma však sklamali.

Čo vystúpenie – to plytká myšlienka, čo vystúpenie – to trápna obštrukcia, čo vystúpenie – to predstieranie diskusie, opakovanie známych fráz. A čo je najhoršie – progresívci si nahovárajú, že ich myšlienky, ich kritika, ich verejné demonštrácie sú hodné obdivu.

Ilustrácia: Ľubomír Kotrha

Sklamali ma, nie sú hodní obdivu. Namiesto intelektuálnej polemiky predvádzajú amatérske nekultúrne divadlo. Pritom omladina progresívcov má podľa mňa taký intelektuálny potenciál, že by mohla zahanbiť poslancov bývalého parlamentu a bývalej skrachovanej vládnej koalície. Skutočnosť je však taká, že poslanci Smeru zahanbujú progresívcov už tým, že mlčia a takmer vôbec nereagujú na plytkú diskusiu, plytkú taktiku a stratégiu. Poslanci Smeru im dávajú najavo, že nenaletia na taktické vystúpenia, ktoré do nemoty jeden po druhom opakujú nacvičené vetné konštrukcie.

V každom prípade musím priznať, že som nepočúval celú diskusiu. Z toho, čo som počul v ostatnom čase, ma najviac zaujalo vystúpenie poslanca Progresívneho Slovenska Štefana Kišša k štátnemu rozpočtu. Ako povedal, rozpočet v dôchodkoch a sociálnych výdavkoch dosahuje štandardy najvyspelejších krajín, ale v školstve, bývaní, zdravotníctve a ďalších výdavkoch, ktoré sú garanciou budúceho ekonomického rastu, to tak nie je. Rozpočet podľa Kišša nijako nezlepšuje udržateľnosť verejných financií. Zrejme si to uvedomujú aj vládni činitelia, ktorí musia hľadať odvahu aj na kritické a rizikové alternatívy.

Aj preto by poslanci parlamentu nemali strácať drahocenný čas na nezmyselné taktizovanie a časovo stratové obštrukcie. Keďže predchádzajúca vláda dostala Slovensko do krajne kritickej pozície, poslanci nového parlamentu by sa mali namiesto politikárčenia viac sústrediť na konceptuálne otázky budúcnosti.

(Celkovo 75 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter