Nie vojne!

Zjednotení za mier vyjadrujú solidárnosť s ukrajinských ľudom a ostro odsudzujú a nesúhlasia s neprijateľnou

Vojna nie je riešením!

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov vyjadruje ľútosť a zásadný nesúhlas s napadnutím Ukrajiny.

Kto sa pasoval za kata?

Len ne/ukrižovať  reportéra… Tolerancia je určite chvályhodná vlastnosť, nedá sa však uplatňovať absolútne

Žiadne cudzie vojská tu nepotrebujeme!

Niekoľko špičkových ústavných právnikov, politológov a mierových aktivistov vypracovalo najkomplexnejšiu hromadnú pripomienku

Nikdy nesmieme zabudnúť

Dňa 27. októbra v upravených reprezentačných priestoroch Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov slávnostne

Čína na vzostupe

Vo štvrtok 8. júla 2021 bol v rezidencii veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky seminár

Dejiny a víno

V piatok 4. júna 2021 uplynulo 101 rokov od podpísania mierovej zmluvy

Trianon 101 Pozvánka

Trianon 101 Logo: Robert Paršo pre Spolok Martina Rázusa“.  Spomienka na Trianonskú

Balada o šťastí

BALADA O ŠŤASTÍ   Slepý mak v lícach kryla nevädzu v očiach mala.  

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525