Vidiek v centre pozornosti

Všeobecná charakteristika   Slovenská republika má rozlohu 49 036 km², z čoho

Vidiek a samozásobiteľské aktivity

Samozásobiteľské poľnohospodárstvo (subsistenčné poľnohospodárstvo, „subsistence agriculture“)  vyrába potraviny pre vlastnú spotrebu poľnohospodárov

Dva protikladné efekty

Analýzy priestorového rozloženia verejných zdrojov Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

Koľko nás stojí nezamestnanosť

Pre Slovenskú republiku bola a je najväčším ekonomickým a sociálnym problémom pretrvávajúca vysoká nezamestnanosť.

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525