Lenin podle Blahy

Jelikož Leninovo dílo a osobnost zůstává pro určitou část levice inspiračním zdrojem, je

Pravolevé kleště

Pravý i levý okraj mohou společně vytvořit kleště, které sevřou přebujelý a

Co s Evropou?

Jedenáct osobností z různých názorových směrů odpovídá na otázku ohledně budoucího, federalizačního

Neštěstí lidských práv

O 1. ročníku Medzinárodného mierového fóra Zjednotení za mier (21. septembra 2021) SLOVO

Co s migrací?

Migrační tlak na Evropu sice nedosahuje krizových čísel z let 2015 a 2016, přesto

Proč nezvládáme COVID?

Jedenáct osobností z velmi různých názorových proudů odpovídá na aktuální otázku, která dnes

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525