Deklarují svoji neutralitu

Rozhovor PL s diplomatom Miroslavom Belicom o postoji krajín Blízkeho Východu k

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525