Nikdy nesmieme zabudnúť

Dňa 27. októbra v upravených reprezentačných priestoroch Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov slávnostne

Hala-Bala v obývačke 1. 1

… a prečo v obývačke?…Pretože sa nechceme „hrať“ na umenie so všetkými, izmami, módnymi

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525