Ocenenia Matice slovenskej trom výtvarníkom

Dňa 26. júna 2023 sa konalo v sídle Matice slovenskej v Bratislave druhé multižánrové podujatie. Jeho dôležitou súčasťou bolo odovzdávanie vysokých matičných vyznamenaní – Mimoriadnych cien Matice slovenskej – trom výtvarným umelcom, ktorými sa môžeme naozaj hrdiť. Dvaja z nich, Dr. Emil Semanco a akad. maliar Andrej Smolák, slávia v tomto období svoje sedemdesiatiny. Vyznamenania im na návrh Výtvarného odboru Matice slovenskej odovzdal predseda Matice slovenskej Marián Gešper.

Zľava: M. Gešper a L. Skrak z Matice slovenskej a ocenení A. Smolák, E. Semanco a M. Polonský .

Akad. sochár Marián Polonský pochádza z Hubiny, okr. Piešťany. Jeden z najvýznamnejších slovenských sochárov, keramikárov a medailérov je absolventom štúdia na VŠVU u prof. R. Pribiša. Vo svojej tvorbe pozoruhodne rozvinul hodnoty slovenskej keramickej tvorby. Majstrovsky vyjadril odkaz cyrilo-metodských a veľkomoravských tradícií na pamätných miestach pôsobenia vierozvestcov v zahraničí, ale tiež na Slovensku. Je autorom výnimočných výtvarných insígnií slovenských vysokých škôl a iných ustanovizní.

PhDr. Emil Semanco, pochádzajúci z Čertižného,  je popredný slovenský výtvarník, ale aj pokrokový a rozhľadený publicista. V súčasnosti pôsobí ako starosta Umeleckej besedy Slovenska a tiež v pozícii podpredsedu Výtvarného odboru Matice slovenskej. Výtvarná tvorba tohto umelca je originálna a prekvapujúco svieža, smeruje k espritu a nadrealistickým hodnotám na báze voľnej tvorby, koláží, atď. V súčasnosti pôsobí aj ako zástupca šéfredaktora Slovenských národných novín.

Akad. maliar Andrej Smolák, maliar, galerista a výtvarný pedagóg. Pochádza z Humenného a je absolventom Katedry výtvarnej výchovy na FF UPJŠ v Prešove a mimoriadneho štúdia na AVU v Prahe. Venuje sa komornej a voľnej maľbe, portrétu a krajinomaľbe, oleju a akvarelu. Ocenený bol viacerými významnými uznaniami, napr. Európskou cenou F. Kafku a Cenou Európskej únie. Uskutočnil množstvo autorských výstav doma a v zahraničí. Jeho diela sa nachádzajú v početných európskych a svetových galériách a súkromných zbierkach. A. Smolák je tvorcom a organizátorom výnimočného medzinárodného projektu Maľovaný rovník. V začiatkoch a až do roku 2017 pôsobil aj ako podpredseda Výtvarného odboru Matice slovenskej.

Snímka: Autor

(Celkovo 125 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter