Ivan David

Jednou z najväčších sabotáží v našej spoločnosti je depolitizácia spoločnosti. Ivan David

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525