Z vašich ohlasov

Ad: Gabriela Rothmayerová: Keď nám propaganda dáva po hube

Z vašich ohlasov

Ad: Pavol Dinka | Emil Višňovský: O neoliberálnych deformáciách vedy

Načúvam ránu

Filozofka, prozaička, poetka a publicistka Etela Farkašová prichádza so svojou siedmou knižkou

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525