Geopolitická zmena v 21. storočí

Inštitút ASA a Klub Nového slova

si Vás dovoľujú pozvať

na verejnú diskusiu (naživo/online)

Geopolitická zmena v 21. storočí

Podujatie sa uskutoční v pondelok

29. mája 2023 o 17.00 hod.

 v Inštitúte ASA, Gunduličova 12, Bratislava

Náš hosť:

OSKAR KREJČÍ,

profesor medzinárodných vzťahov a diplomacie

Moderuje:

  MARTIN MURÁNSKY,

Inštitút ASA

Po skončení podujatí prijmite pozvanie na malé občerstvenie pri pohári vína

Ak nemôžete prísť osobne, môžete sa registrovať na emailovej adrese: asa.diskusie@gmail.com.
Po registrácii Vám bude zaslaný vstupný link na online diskusiu.

Politológ, profesor medzinárodných vzťahov a diplomacie. Študoval na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Predtým bol baníkom a strojníkom, niekoľko mesiacov bol aj vo väzbe a odsúdený na podmienečný trest za pokus o útek do zahraničia. Pracoval v Ústave pre filozofiu a sociológiu Československej akadémie vied a absolvoval dlhodobé stáže v ZSSR a USA. V čase Nežnej revolúcie bol poradcom predsedov federálnej vlády Ladislava Adamca a Mariána Čalfu. Potom pracoval v ČSAV ako redaktor, ale aj ako vysokoškolský pedagóg na Slovensku aj v Českej republike.

Vydal približne 30 kníh a viac ako 1500 článkov a štúdií. K jeho najvýznamnejším prácam patria: Geopolitika středoevropského prostoru. Pohled z Prahy a Bratislavy. 5., rozšířené a upravené vydání. Praha: Professional Publishing, 2016. 426 s. ISBN 978-80-7431-161-1, Mezinárodní politika. 5., upravené vydání. Praha: Ekopress, 2014. 804 s. ISBN 978-80-87865-07-1, Sametová revoluce. Praha: Professional Publishing, 2014. 160 s. ISBN 978-80-7431-138-3, Lidská práva. Praha: Professional Publishing, 2011. 175 s. ISBN 978-80-7431-056-0, Válka. 2., upravené vydání. Praha: Professional Publishing, 2011. 175 s. ISBN 978-80-7431-063-8, Zahraniční politika USA. Ideje, doktríny, strategie. 2., upravené vydání. Praha: Professional Publishing, 2009. 437 s. + CD se 168 dokumenty. ISBN 978-80-7431-003-4, Nová kniha o volbách. Praha: Professional Publishing, 2006. 484 s. ISBN 80-86946-01-0 Politická psychologie. Praha: Ekopress, 2004. 320 s. ISBN 80-86119-84-X, Povaha dnešní krize. Praha: East Publishing, 1998. 224 s. ISBN 80-7219-006-7. 

(Celkovo 418 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter