Prednáška a prezentácia knihy Petra Weissa Máme republiku!

Inštitút ASA a Klub Nového slova

si Vás dovoľujú pozvať

vo štvrtok 16. marca 2023 o 16.30 hod.

na prednášku

PhDr. PETRA WEISSA, CSc.,
diplomata a politika,

Máme republiku. Vážime si ju?

spojenú s autorskou prezentáciou knihy

Máme republiku! Eseje o slovenskej štátnosti

Moderuje

JUDr. JÁN GÁBOR,
diplomat

 Podujatie sa uskutoční v Inštitúte ASA, Gunduličova 12, Bratislava 

DiXit, január 2023, 192 strán

Peter Weiss: Máme republiku! Eseje o slovenskej štátnosti

Ján Gábor: Ad: Peter Weiss – Máme republiku!

Peter Weiss sa vo svojej knihe venuje politickým peripetiám naplnenia štátoprávneho odkazu SNP po 24 rokoch ako aj osamostatnenia slovenskej štátnosti 1. januára 1993. Ako priamy politický aktér vývoja v 90. rokoch vyvracia viaceré mýty, ktoré sa spájajú so zánikom ČSFR, a poskytuje čitateľovi pohľad aj na dramatické obdobie zápasu o vytvorenie podmienok pre prekonanie medzinárodnej izolácie SR a jej integráciu do EÚ.
Druhá časť publikácie sa zaoberá tradíciami slovenskej štátnosti. Ponúka osobnou skúsenosťou podložený príbeh zápasu o schválenie 29. augusta za štátny sviatok, ako aj úvahy o potrebe chrániť a rozvíjať odkaz SNP a politické dedičstvo Alexandra Dubčeka.
Tretia kapitola pozostáva z esejí, ktoré ukazujú zložitosti utvárania vzťahu samostatnej Slovenskej republiky s Maďarskom. Na základe dokumentov, ale aj osobnej autorovej politickej a veľvyslaneckej skúsenosti s maďarskou otázkou načrtáva hlavné tendencie a charakteristické črty maďarského revizionistického politického myslenia a jeho prejavov v politickej praxi.

(Celkovo 420 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter