Zázračné hodinky

Poviedka nielen o driapaní na Vysokú, krásny strmý kopec so skalným bralom

Prvý jarný deň

(Oneskorená reportáž)
Venujem Šalodiovi Adžindžalovi

Stopy v snehu

Slovenský spisovateľ Ján Tužinský bol vo svojom vnímaní sveta ako starozákonný prorok:

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525