Slovensko na ceste
k Novembru 1989

Martin Mocko (1986, Myjava): Amatérsky historik, povolaním programátor v oblasti bezpečnosti informačných

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525