Nepodmíněný základní příjem

ei_ceska.jpgSoučasná ekonomická krize v mnoha zemích ve vypjaté podobě ukazuje, že základní sociální potřeby lidí vyžadují nové nástroje, jak je zabezpečit. Sociální problémy měli lidé samozřejmě už dříve, ale krize tuto situaci vyhrotila pro občany nejen z nižní třídy, ale i z třídy střední. Základní příjem, na který by měli právo všichni občané a občanky, by byl velmi důležitým sociálním přístupem k těmto problémům.

Prosazení nepodmíněného základního příjmu podpořili v Závěrečné deklaraci účastníci a účastnice Středo- a východoevropského sociálního a ekologického fóra, které se konalo na Vídeňské univerzitě ve dnech 2. až 5. května 2013. Účastníci z Rakouska, České republiky, Slovenska, Polska, Ukrajiny a dalších zemí diskutovali o mnoha sociálních otázkách, o životním prostředí, o boji proti pravicovému extrémismu, o solidární ekonomice atd. Všeobecný základní příjem byl podpořen jako jedna z konkrétních iniciativ, která by mohla vést ke zlepšení životní úrovně občanů. V České republice se kampani za zavedení základního příjmu věnuje zejména Alternativa zdola, na Slovensku jej prosazuje především filosof a poslanec Luboš Blaha a nemalou podporu má již také v dalších zemích.

Proč nepodmíněný základní příjem?

Všeobecný základní příjem platí všeobecně, tedy pro všechny občany a občanky daného státu a bez jakýchkoli dalších podmínek. Každý občan by měl právo pobírat tento základní příjem. Přitom by mohl mít další příjmy ze svého zaměstnání a další sociální a občanské dávky.

Zvykli jsme si již na mnohé civilizační vymoženosti, které dnes považujeme za samozřejmé. Například je z veřejných prostředků do značné míry hrazeno zdravotnictví nebo školství, dále se z nich platí vybudování chodníků, silnic nebo veřejného osvětlení. Je paradoxem, že dosud není jako základní civilizační vymoženost zavedeno právo na nepodmíněný základní příjem. Přitom finance na základní životní potřeby by měly patřit mezi hlavní práva občanů. Nepodmíněný základní příjem by mohl pomoci odstranit chudobu nezaměstnaných, špatně placených, rodičů na mateřské a rodičovské nebo bezdomovců.

Současné návrhy na zavedení základního příjmu sice počítají s určitou finanční částkou, která by měla stačit na důstojný život, nyní ale nejde o to určit nějakou přesnou sumu. Jde hlavně o to, aby se občané a politici s myšlenou základního příjmu nejprve seznámili, podpořili její zavedení a poté by bylo možné podle finančních možností zavést konkrétní výši základního příjmu. Bude záležet na občanech, jakou výši příjmu by si chtěli odsouhlasit. A na nich bude záležet i to, z jakých zdrojů budou chtít základní příjem platit.

V současné době je základní příjem zaveden například na Aljašce, kde se financuje z daní firem těžících nerostné suroviny, a postupně se uplatňuje také v Brazílii. Jakmile byl odsouhlasen, získal si takovou popularitu, že by bylo politickou sebevraždou jakéhokoli politika pokoušet se jej nyní zrušit.

Iniciativa evropských občanů za nepodmíněný základní příjem

Iniciativa evropských občanů za nepodmíněný základní příjem usiluje o projednávání základního příjmu na evropské rovině, v Evropské komisi a ve veřejném slyšení v Evropském parlamentu. Cílem je zavedení práva na základní příjem ve všech zemích Evropské unie. Iniciativa v jedné zemi by mohla selhat. Když se ale občané spojují napříč celou unií, vytvářejí silný tlak na politickou reprezentaci a jejich snahy o prosazení práva na všeobecný základní příjem by mohly uspět. I kdyby nakonec základní příjem zavedly pouze některé země EU, byl by to dobrý začátek a příklad a inspirace pro další země v následujícím období.

Iniciativa evropských občanů a občanek je svým způsobem verzí zákonodárné iniciativy, která byla adresována Evropské komisi. V současné době (od 14. ledna 2013) organizátoři iniciativy sbírají podpisy na petiční archy v jednotlivých zemích EU. Během jednoho roku jich je třeba celkem získat milión přinejmenším v sedmi zemích. V každé zemi je však třeba vybrat určitý minimální počet podpisů podle počtu obyvatel. V České republice je zapotřebí alespoň 16 500 podpisů. Jak je zřejmé, i kdyby se v ČR tohoto počtu nedosáhlo, nevadilo by to, pokud by se dostatečný počet podpisů podařilo zajistit alespoň v jiných sedmi zemích. V takovém případě by se základní příjem v Evropské komisi a v Evropském parlamentu stejně projednával. V následujícím období by se k jeho zavedení i tak mohla Česká republika připojit.

Právě proto je kampaň za základní příjem důležitá i v případě, že by nevedla k získání dostatečného počtu podpisů. Mohla by vytvořit dostatečné povědomí o základním příjmu mezi občany a politiky a podmínky pro jeho projednávání a zavedení v následujícím období, kdy by ho přijaly jiné členské země EU.

Podobně tomu bylo s Tobinovou daní, která usiluje o zdanění finančních spekulací. Před finanční krizí byla Tobinova daň považována za radikální myšlenku, ale finanční krize upozornila na potřebu zavést adekvátní omezení finančních spekulací. Po projednávání Tobinovy daně v Evropském parlamentu se ji nyní chystá zavést přibližně 11 zemí EU.

Diskuse a petice o základním příjmu v České republice

Když jsem v roce 2007 vydal s kolegy o všeobecném základním příjmu knihu, doufal jsem, že by se mohla rozvinout diskuse o možnosti zavedení tohoto druhu příjmu. V té době se o základním příjmu stěží vedly odborné diskuse a na veřejnosti o něm kolovaly spíše jen předsudky. Veřejná diskuse o všeobecném základním příjmu téměř žádná neexistovala a ti, kteří se o něm začínali vyjadřovat, zjevně skoro nic nevěděli.

Těší mě, že se dnes vede debata nejen v České republice, ale i v celé EU. Navíc nejde pouze o diskusi, ale snahu základní příjem skutečně prosadit jako občanské právo. Začínají se pořádat série seminářů a přednášek a sbírají se podpisy občanů. Petice s podpisovými archy se již šíří a občané svůj podpis k iniciativě mohou připojit také na webové stránce: http://basicincome2013.eu/ubi/cs/

 Autor je filosof a sociální vědec, je tváří Evropské iniciativy občanů za nepodmíněný základní příjem v ČR

* * *

Slovenskí občania nájdu formulár na podpis na stránke

Iniciatíva Európskych občanov za nepodmienený základný príjem

http://basicincome2013.eu/ubi/sk/?doing_wp_cron=1369116479.3534541130065917968750

klub_aj_fss.jpg

P O Z V Á N K A

na diskusiu

so Zuzanou Kusou a Danielom Gerberym

na tému

Dozrel čas na základný európsky príjem pre všetkých?

Podujatie sa uskutoční 30. mája 2013 (štvrtok)

o 16.30 na Gunduličovej ul. 12 v Bratislave

http://www.noveslovo.sk/c/Zakladny_europsky_prijem_pre_vsetkych_dozrel_cas

http://www.noveslovo.sk/c/Iniciativa_europskych_obcanov_za_bezpodmienecny_zakladny_prijem

      www.noveslovo.sk                                     

(Celkovo 4 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter