Nemohu mlčet

Ukrajina vznikla deklarovaně jako neutrální stát (1991). V rozporu s ústavou její

Jan Schneider:
NEJEN VÁLKU!

Zradili jsme důstojné cíle autorů tzv. Vojenského memoranda z roku 1968, kteří kritizovali,

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525