Ako to vidí…

… náš spolupracovník, známy karikaturista

O ponorke

Chladný rozbor by pasažierov presvedčil, že vsadiť na inovatívnu ponorku je úžasné

Citáty

Sloboda tlače patrí tomu, kto ju vlastní.

Abbott Joseph Liebling

Blogy a statusy

Všetky Blogy a statusy

Slovenčina, ilustr. snímka, pixabay, publ. 22.2.2024, 702x390

Z vašich ohlasov

Eva Maliti Fraňová: Martin Šimečka a slovenčina ako nástroj
ETELA FARKAŠOVÁ
JOZEF ŠPAČEK

viest v mene republiky 640 x390

Z vašich ohlasov

Gabriela Rothmayerová: V mene republiky?! Krížová cesta Dušana Viesta ml.
JAN SEDLÁČEK

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525