Za Jurijom Bondarevom

Do Hamburgu letí známy ruský spisovateľ, pozvala ho tam nemecká nakladateľka na

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525