Manipulované výzkumy a média

Rozhovory o neoliberálních a neokonzervativních deformacích

Kniha se věnuje problému manipulovaných výzkumů a médií v dnešní době. Ukazuje oslabování tolerance různých názorových proudů za účelem manipulace veřejného mínění v Evropské unii i za jejími hranicemi. Cenzurní omezování svobody slova a názorové plurality ve veřejném prostoru má své silné ekonomické zdroje a zájmy. Jelikož neoliberální kapitalismus prosazovaný v západních zemích už není příliš výkonný, dochází ke zhoršení životních standardů mnoha obyvatel. Lidé začínají projevovat nesouhlas, ale systém jej nechce slyšet a reaguje neokonzervativní cenzurou a represí. Aby se různé poznatky a kritika nedostaly na veřejnost mezi občany, dochází rovněž k omezování vědeckého výzkumu, aby tyto poznatky nemohly vůbec vzniknout nebo aby byl jejich zrod alespoň ztížen. K dřívějšímu neoliberálnímu tlaku orientovanému na výkonnost a zisk a k přetíženým byrokratickým procedurám ve vědě tak přibyl další nešvar, cenzura „nevhodných“ názorů. Na veřejnost se pak nemůže dostat tolik potřebné poznání současných politických a ekonomických projevů stagnace a krize v západních zemích.

Rozhovory umožní čtenářům snadněji pochopit téma než při četbě článků, neboť rozhovor mezi lidmi je přirozenějším a srozumitelnějším způsobem komunikace. Rozhovory v knize jsou vedeny s experty, kteří pocházejí z více zemí, někteří z nich přitom žijí a pracují desítky let na odlišných kontinentech. Jsou z Evropy (Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Německo), Afriky (DR Kongo), Severní Ameriky (USA, Kanada), Latinské Ameriky (Kuba) a Asie (Indie). Většina z nich je z Evropy, hlavně ze střední Evropy, neboť na tu je zaměřena naše pozornost. Rozhovory, které jsou předloženy v této knize, přinášejí pluralitu levicových názorů a kriticky propojují veřejnou sféru v několika zemích EU společným evropským tématem deformovaného poznání ve sféře akademických či vědeckých expertíz, novin i dalších médií a veřejného mínění občanů a voličů. Rozhovory přibližují toto téma také ve srovnávacím hledisku ve více částech světa.

Autori: Jan Klán, Daniel Veselý, Zbyšek Kupský, Roman Janouch, Pavol Dinka, Marek Hrubec, Emil Višňovský, Peter Dinuš, Ernesto Dominguéz Lopéz, Arne Kušej, Ivana Maričić, Kanchan Sarker, Albert Kasanda, František Dvořák, Martin Profant, Jan Svoboda, Jan Campbell, Petr Sak.

Knihu editoval sociolog a analytik Jan Klán.

Vydal ji Institut české levice (Praha) ve spolupráci s transform! europe (Vídeň) v květnu 2024.

Kniha je zdarma k dispozici čtenářům (open access) v elektronické formě.

Ke stažení: library.institutcl.cz

(Celkovo 380 pozretí, 3 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter