MOJE NAJMILŠIE 7
Oľga Škorecová, Jozef Schwarz

OĽGA ŠKORECOVÁ, novinárka, zakladateľka a bývalá šéfredaktorka časopisu Humanita

1. U mňa je na poprednom mieste v knižnici legendárne dielo modernej svetovej literatúry Malý princ, ktoré Antoine de Saint-Exupéry napísal na prelome rokov 1942 – 1943. Už osemdesiat rokov to nie je len očarujúca knižka pre deti, ale aj fenomenálne filozofické dielo a nadčasový odkaz pre všetky generácie.

Moji rodičia mne i mojim súrodencom často zdôrazňovali význam hodnôt súvisiacich so zmyslom života, medzi ktoré v mojom ponímaní patria dobré medziľudské vzťahy, priateľstvo, láska, pravda, odvaha, zodpovednosť, súdržnosť… Vysvetľovali nám aj otázky dobra a zla, význam detstva a dospelosti, života a smrti, samoty a osamelosti, príčiny rôzneho konania ľudí, jeho posudzovania či odsudzovania… Na toto všetko a ešte na oveľa viac zásadných otázok o zmysle ľudského života sme už ako deti hľadali a nachádzali odpovede aj vďaka blonďavému krehkému, no odvážnemu chlapčiatku s veľkým duchom, ktoré nás naučilo, že správne vidíme iba srdcom – to hlavné je očiam neviditeľné.

Doma sme mali niektoré z prvých vydaní Malého princa, v mojej knižnici je teraz výtlačok z vydavateľstva Mladé letá z roku 1986. Ten ma priviedol aj k čítaniu ďalších Exupéryho diel.

2. Román Georgea Orwela 1984 (KMa, Praha 2003) je nesporne jedným z najpozoruhodnejších románov 20. storočia. Autor ho napísal v roku 1947, ale eufória povojnového optimizmu vo vzťahu k vyhliadkam na trvalý svetový mier ho neovplyvnila. 1984 sú vlastne dve diela v jednom: spoločensko-politický a vedecko-fantastický román o totalitnom systéme, kde sa ľudská individualita stáva zločinom, potláčajú sa základné ľudské práva a slobody, kde platí, že vojna je mier, sloboda je otroctvo a nevedomosť je sila a všetko sleduje Veľký brat. Pretože ten, kto ovláda prítomnosť, ovláda minulosť. A kto ovláda minulosť, ovláda aj budúcnosť. Vízia autora o strate súkromia, vplyve manipulácie a moci, o ovládaní más a ich myslenia je varovaním pred smerom, ktorým by sa ľudstvo nemalo uberať.

Hlavný hrdina románu Winston Smith, pracujúci na Ministerstve pravdy Oceánie, s takýmto systémom nesúhlasí, čo mu dramaticky skomplikuje život. Jeho nádej na zmenu však slabne pri pomyslení na to, aká obrovská sila stojí proti nemu… Kým si neuvedomí, že predsa je v práve! Oni sa mýlia a on má pravdu. Čo je zrejmé, jednoduché a pravdivé, to treba brániť. Samozrejmosti sú pravdivé, na tom trvaj! Hmotný svet existuje, jeho zákony sa nemenia. Kamene sú tvrdé, voda je mokrá, voľné predmety padajú smerom k stredu Zeme. S pocitom, že razí významnú zásadu, napísal: „Sloboda znamená slobodne povedať, že dva a dva sú štyri. Ak je toto dané, všetko ostatné z toho vyplynie.

3. Knihou, ktorú som doposiaľ najčastejšie držala v rukách ako najpotrebnejšiu a listovala v nej, sú určite Pravidlá slovenského pravopisu, aktuálne je to ich 4. vydanie od kolektívu autorov, ktoré vyšlo vo vydavateľstve Veda v roku 2013. Keďže celý život pracujem so slovom a so slovenským jazykom, nie je to nič prekvapujúce. Po tejto jazykovednej biblii siaham ako po základnej kodifikačnej príručke vhodnej pre každodennú potrebu, lebo objasňuje pravopisnú sústavu spisovnej slovenčiny. Nájdem v nej všetky pravopisné pravidlá, podľa ktorých treba postupovať pri tvorbe ústnych i písaných jazykových prejavov, množstvo konkrétnych ilustračných príkladov a rozsiahlu slovníkovú časť. V súčasnom modernom svete virtuálnej reality je rovnako užitočná elektronická verzia Pravidiel slovenského pravopisu.

Ďalšie dve knihy:

Jozef Leikert, Mária Macková: Hlas srdca (Luna 2016) – životopisná kniha o výnimočnom človeku a uznávanom lekárovi profesorovi Jaroslavovi Simanovi. Svedectvo nielen o úspešnej operácii slovenských siamských dvojčiat, ale aj o medicínskej etike, vzťahu k pacientom a najmä o mimoriadnej profesionalite, nadčasovej múdrosti a ľudskosti tohto charizmatického chirurga, jeho pokore a úcte k zázraku života. Som vďačná osudu, že som mala som česť poznať ho osobne a spolupracovať s ním v rámci humanitných projektov. 

Vladimír Vnuk: Prechádzka starou Nitrou (Agris Slovakia, spol. s. r. o. 2020 – 2021) – deväťdielna séria kníh o mojom milovanom rodnom meste. Obsahuje dobové mapy, unikátne historické fotografie, pôvodné názvy a cenné informácie o známych, ale aj dávno zabudnutých a už neexistujúcich uliciach, námestiach, trhoviskách, nábrežiach, priestranstvách, zákutiach, kultúrnych pamiatkach a architektonických skvostoch až po tie súčasné. Dokonca v nej možno nájsť mená a priezviská majiteľov jednotlivých budov a držiteľov živností od začiatku 20. storočia, ktoré pochádzajú z archívnych záznamov. Dokonalý obraz premien jedného mesta…

JOZEF SCHWARZ, sociológ, publicista

Mal som šťastie na môj jediný starorodičovský dom (starí rodičia z druhej strany zomreli ešte pred mojim narodením). Malá dedinská drevenica, ale plná kníh. Z môjho detského pohľadu a v dobe takmer pred trištvrte storočím je aj okolo 100 kníh neúrekom. A tak do dnešného „Výberu 3 + 2“ zaraďujem až tri, „väčšiu polovicu“ z tamojšieho rodinného zdroja. Spoznáte ich tak, že vyšli v štyridsiatych rokoch minulého storočia. Obstáli v čase a zostali v mojej pamäti až dodnes. Sú to knihy, ku ktorým sa rád vraciam a opakovane ich čítam. Aj tie mládežnícke.

Tri najmilšie knihy (môjho života).

Prvá. A. J. Cronin: Kľúče od kráľovstva, vydal Slovenský spisovateľ v roku 1947 (6 rokov po jej napísaní) v známej a slávnej edícii SPKK ako jej 67. zväzok. Britského autora asi netreba predstavovať. Román som prečítal na jeden záťah. A tak ho čítam aj po entý krát. Je napísaný pútavo, trošku sociálna štúdia, trochu kriminálka i cestopis. Avšak najmä príbeh plný ľudskosti, tolerancie, rasovej i náboženskej znášanlivosti.

Druhá. Iľja Erenburg: Fajky, SVKL Bratislava 1963, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry. Kniha vpadla do môjho života v pravý čas, na prahu stredoškolských liet. Ako doplnková literatúra k obľúbenému dejepisu. Takmer som začal fajčiť fajku. Možno aj vďaka nej dnes píšem do Slova.

Tretia. Gerald Durrel: Ostrov v nebezpečí. Vydala Svoboda Praha 1988. Opäť britský autor, svetoznámy zoológ a ochranca životného prostredia (najmä pred človekom). Spisovateľstvo mu slúžilo ako zdroj financií pre jeho prácu. Určite písal úspešne. Úlohou u nás existujúceho útvaru MF Hodnota za peniaze je zvyšovať hodnotu, ktorú za svoje peniaze verejnosť od štátu dostáva. Od Durella zvýšenú hodnotu dostáva každý, s radostným úsmevom a plným priehrštím. Z viac ako dvadsiatky jeho prác priam lahôdkou je táto kniha, ktorú som zaradil medzi najmilšie. Ostrov v nebezpečenstve je príbehom záchrany „zeleného rozkošného ostrovčeka, ktorý je taký vzdialený ostatným krajinám, že je priamo neuveriteľné, že by mohol mať čo aj nepatrný vplyv na vonkajší svet, alebo byť ním ovplyvnený. Avšak v jeho histórii raz sa stalo, že na seba strhol na dva mesiace pozornosť celého civilizovaného sveta, ba dokonca i sveta necivilizovaného, predstavovaného žurnalistami, televíznymi komentátormi a ľuďmi podobného typu.“ Autorov jazyk je skutočne aktuálny aj po štyridsiatich rokoch.

* * *

Využívam možnosť uviesť ešte ďalšie dve knihy, ktoré v detstve medzi nami vnukmi patrili medzi najmilšie a spomienka pretrváva doteraz, aj keď sme z nich dávno vyrástli. Boli to:

Hans Dominik: Z kamelota milionárom.
Vydalo Učiteľské nakladateľstvo v Žiline 1943,
ilustroval Zdenko Burian.

Michal Šteinhíbel: Rušné prázdniny,
Štátne nakladateľstvo v Bratislave 1946.
Je to jedna z prvých kníh
o SNP pre mládež. Dobre napísaná.

Poznámka red.: Obálky svojich kníh dodal J. Schwarz.

* * *

Anketa – vyhlásenie
MOJE NAJMILŠIE | KNIHY KU KTORÝM SA RADI VRACIAME
Anketa – odpovede
MOJE NAJMILŠIE 1 | Ľuboš Blaha, Stanislav Buchta, Michal Majtán
MOJE NAJMILŠIE 2 | Rastislav Tóth Lukáš Perný, Jozef Špaček
MOJE NAJMILŠIE 3 | Jaroslav Rezník, Jaroslav Čejka
MOJE NAJMILŠIE 4 | Gabriela Rothmayerová, Vladimír Blaho
MOJE NAJMILŠIE 5 | Ján Lofaj, Peter Juza
MOJE NAJMILŠIE 6 | Helena Dvořáková, Hana Košková

(Celkovo 166 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter