Za Jozefom Dvorským

(8. mája1950 Lisková – 22. júna 2023 Bratislava)

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525