Spomienka na Clementisovcov

Ivan Horváth: „Kým budem žiť, musím dokázať, že Vlado Clementis bol nevinný.“<br

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525